Synskadades riksförbund södertörn

Latest update: 1/18/2024
General
Synskadades riksförbund södertörn Create contactcard (vcf-file) for Synskadades riksförbund södertörn
SRF Stockholm Gotland
Address Box 20074, 104 60, Stockholm
Telefon bostad
Telefon arbete 08-462 45 08
Mobile
Email kansli@srfstockholmgotland.se
Homepage www.srfstockholmgotland.se
Other information
Founded 1913
Financial year begins (MMDD) 0113
National organisation Synskadades Riksförbund
Activity Handikapp
Summary Synskadades Riksförbund i Stockholm Gotland är en intresseorganisation av synskadade i Stockholm och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet samt - skapa social gemenskap och stödja varandra, så vi kan leva ett aktivt liv.
Vi har träffar en fredag i månaden på Kvarnhjulet dit alla som har en synnedsättning är varmt välkomna. För mer information ring 08-462 4508.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Vid föreningsfrågor ring 08-5782 80 98

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28