Korpen Tyresö

Latest update: 9/18/2023
General
Korpen Tyresö Create contactcard (vcf-file) for Korpen Tyresö
Address Bollmora Torg 5, 135 40, Tyresö
Telefon bostad
Telefon arbete 08-502 353 20
Mobile 070-990 20 56
Email info@tyresokorpen.se
Homepage http://www.tyresokorpen.se
Other information
Founded 1961
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Riksidrottsförbundet
Activity Badminton, Bangolf, Dans, Discgolf, Fiskevård, Fotboll, Handboll, Idrott, Innebandy, Motion, Skidor, Tennis
Summary Vi i Tyresö korpen bedriver breddidrott, motions- och hälsoaktiviteter för alla inom de flesta idrotter/aktivitetsområden inom fältet sedan 1961.Vi nystartar 2023 vår verksamhet dels brett mot de lagidrotter vi alltid varit stora inom (fotboll, innebandy samt rinkbandy etc. - men också många enskilda idrotter som golf, discgolf olika racketsporter osv) dels med inriktning på motionsaktiviteter i olika former (allt från dans till löpning, cykling etc.) men dels också (och menar vi, viktigast) så gör vi 2023 en särskilt riktad satsning på de som tidigare inte idrottat eller som slutat (inte minst då de yngre) som vi ser som en eftersatt kategori i kommunen (Inte minst de senaste dryga tio åren då vår organisation pga. ombyggnader samt prioriteringar hos kommunen dels tappade vårt viktiga fotfäste för alla vår motionsverksamhet ute i Alby och dels tappade centrala idrottsanläggningar som var nödvändiga, både dess läge och dess utformning för att vi skulle kunna fånga upp just denna annars mycket utsatta grupp.) Vi vet att det var vi som fångade upp denna grupp fram till förändringarna för drygt tio år sedan så vi hoppas och tror att kommunen inser vår stora värde nu när vi gör denna nysatsning. Ett värde vi de senaste 60 åren levt upp till genom att fånga upp alla dem som inte idrottat eller ej platsar inom elitidrotten genom att erbjuda snart sagt varenda idrott som någonsin funnits i vår verksamhet. Korpen är (och detta är menar vi nyckeln till att kunna fånga upp denna grupp) själva essensen av en social organisation där man bedriver idrotts och hälsoaktiviteter tillsammans, men där umgänget är viktigast. Vi vet att det sociala är viktigare än idrottandet för att fånga upp dessa grupper. Något vi vet genom det facit vi har från alla år med bred verksamhet riktad till alla från 13 år upp hela vägen upp till gruppen äldre, aldste. Vi ser därför med tillförsikt fram emot vår nysatsning i samarbete med ansvariga på kommunen där vi förväntar oss att de ger oss den tillgänglighet som krävs.. (Läs: Centralt placerade idrottsarenor som den uttalade målgruppen kan nå utan svårigheter där det finns plats att umgås oavsett om de idrottar just den dagen eller inte - Läktare etc.) Välkommen ni också! Tillsammans bygger vi ett friskare och roligare Tyresö!
Log in

Log in to see all the details of your association.

Vid föreningsfrågor ring 08-5782 80 98

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28