Attention Haninge-Tyresö

Latest update: 9/22/2023
General
Attention Haninge-Tyresö Create contactcard (vcf-file) for Attention Haninge-Tyresö
Attention Haninge-Tyresö
Address Nynäsvägen 52 BV baksidan, 13640, Handen
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email kontakt@haningetyreso.attention.se
Homepage http://haningetyreso.attention.se
Other information
Founded 2001
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation RF
Activity Elev- och kamratstöd, Fortbildning, Föräldrasamverkan, Hjälpverksamhet, Möte, Samordning, Årsmöte
Summary Attention Haninge Tyresö är ansluten till Riksförbundet Attention.
Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Den sammanfattande beteckningen NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättning, används idag för diagnoser och tillstånd såsom ADHD, DAMP, Tourettets syndrom, Autism, Aspergers syndrom, Tvångssyndrom ( OCD ). Funktionsnedsättningarna är närbesläktade och överlappar ofta varandra. Det är inte ovanligt att man även har dyslexi och språkstörningar vid NPF diagnos. Läs mer om diagnoserna på Riksförbundet Attentions hemsida. www.attention.se

De svårigheter som NPF medför har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Gemensamma drag för personer med NPF är att man har större problem än andra när de gäller att reglera sin uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, att samspela med andra människor, sin inlärning och sitt minne, att uttrycka sig i tal och skrift och ibland att kontrollera motoriken.

Dessa svårigheter har många människor i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning. Det kan vara så att man har ganska stora svårigheter utan att för den skull uppfylla kriterierna för en diagnos. Därför är det viktigt att se svårigheterna och erbjuda hjälp och stöd även om individen inte har en diagnos.

Attentions målsättning är att varje människa ska ha rätt att få växa upp och leva i en miljö, där man respekteras och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Föreningen är till för att hjälpa och stödja familjer med NPF, anhöriga, intresserade och de som i sin profession kommer i kontakt med vår målgrupp. Vi skall också erbjuda en mötesplats för utbyte av erfarenheter, tips och råd i vardagen och möjlighet att träffa andra människor i samma situation.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Vid föreningsfrågor ring 08-5782 80 98

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28